ADHD Foreningen - Lolland, Guldborgsund & Vordingborg.
ADHD-LGV 2014
Copyright Duhs media 2014
INFOCENTER
Lov Samling
Bekendtgørelse af lov om social service Forfatter: Social- og Integrationsministeriet, den 19. juli 2012
Den bekendtgjorte lovtekst gælder først, fuldt ud fra den 1. september 2012
Nyeste
Bekendtgørelse af lov om social pension Forfatter: Social- og Integrationsministeriet, den 9. juli 2012
Den bekendtgjorte lovtekst gælder først, fuldt ud fra den 1. marts 2013
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og, administration på det sociale område Forfatter: Social- og Integrationsministeriet, den 17. september 2012
Den bekendtgjorte lovtekst gælder først, fuldt ud fra den 1. oktober 2012
Nyeste
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik Forfatter: Beskæftigelsesministeriet, den 24. februar 2012
Den bekendtgjorte lovtekst gælder først, fuldt ud fra den 5. marts 2012.
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Forfatter: Socialministeriet, den 5. december 2006
Den bekendtgjorte lovtekst gælder først, fuldt ud fra den 1. januar 2007
Nyeste Nyeste